"USC Shoah Foundation's Visual History Archive je najveća kolekcija na svetu, sa blizu 55.000 intervjua sa preživelima Holokausta i drugih genocida, kao i pretraživačkim sistemom za metadata i ključne reči"