"CVHM je obezbedio 15 intervjua sa preživelima Holokausta rođenih u Čehoslovačkoj od Jewish Holocaust Center Melbourne. Oni se mogu pretraživati zajedno sa ostalim otvoreno dostupnim intervjuima iz JHC Collection."