"Centropa ima uređenu kolekciju od više od 1,200 intervjua, koja koristi digitalizovane slike i transkripte dugačkih intervjua da predstavi živote Jevreja i njihovih iskustava za vreme Holokausta. Transkripti intervjua su dostupni u online bazi podataka “Jewish Witness to a European Century”